Jeřábové dráhy

Nabízíme vyprojektování, výrobu, montáž i rekonstrukci ocelových jeřábových drah, včetně dodávky napájecích trolejí dle vašich požadavků.

Podle požadavku zákazníka mohou být konstrukce drah vybaveny průchozími lávkami a revizními plošinami s přístupovými žebříky nebo schodišti.

  • jeřábové dráhy pro mostové a portálové jeřáby
  • rektifikace jeřábových drah vč. geodetického zaměření
  • výměny kolejnic jeřábových drah
  • dodávka a montáž pružného uložení kolejnic
  • rektifikovatelné příchytky
  • zvýšení nosnosti